شرایط و قوانین صدور کارت عضویت

 

۱- داشتن کلاه ایمنی ، نخاع بند ، لباس مخصوص ، دستکش و کفش موتورسواری استاندارد.

۲- داشتن موتور ورزشی که دارای شماره بدنه و شماره موتور ( یا دارای پلاک ملی ) باشد.

۳- عدم سوء پیشینه و یا رای کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت ورود به پیستهای ورزشی

 

وارد نمودن اطلاعات فرم ثبت نام تا زمان تایید مسئولین هیات به منزله عضویت در هیات نمی باشد.

 

لینک ثبت نام

ادامه مطلب